Μερακλής Ελληνικός Καφές HoReCa 2018

Μερακλής Ελληνικός Καφές από το 1975... όπως παλιά! Μαγικές στιγμές από τη HoReCa 2018.